Thaiadmin

ของ Google ช่วยให้ IPv6 การที่สุดสำหรับบริการ (แต่มีจับ!)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Translate2U

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&u=http%3A%2F%2Feverythingsysadmin.com%2F2009%2F01%2Fgoogle-enables-ipv6-for-most-s.html&sl=en&tl=th

 ของ Google ช่วยให้ IPv6 การที่สุดสำหรับบริการ (แต่มีจับ!)

 Google ได้เปิดใช้งานมากที่สุดสำหรับ IPv6 การบริการแต่ ISPs ต้องติดต่อพวกเขาและตรวจสอบว่าพวกเขา IPv6 การทำงานของผู้ใช้ที่เหมาะสมก่อนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากนี้.

I'm writing about this to spread the word.  Many readers of this blog work at ISPs and hopefully many of them have IPv6 rolled out, or are in the process of doing so.

ฉันเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อกระจายคำ. หลายอ่านบล็อกนี้ทำงานที่ ISPs และหวังว่าส่วนมากของพวกเขามี IPv6 การรีดออกหรืออยู่ในการทำเช่นนี้.

Technically here's what happens:  Currently DNS lookups of www.google.com return A records (IPv4), and no AAAA records (IPv6).  If you run an ISP that has rolled out IPv6, Google will add you (your DNS servers, actually) to a white-list used to control Google's DNS servers.  After that, DNS queries of www.google.com will return both an A and AAAA record(s).

เทคนิคที่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น: ปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ DNS lookups www.google.com กลับที่บันทึก (IPv4), และไม่บันทึก AAAA (IPv6 การ). หากคุณเรียกใช้ไอเอสพีที่มีรีดออก IPv6 การ Google จะเพิ่มคุณ (ของเซิร์ฟเวอร์ DNS, จริง ) เพื่อสีขาว-รายการที่ใช้ในการควบคุมของ Google เซิร์ฟเวอร์ DNS. หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ของการสืบค้น www.google.com จะกลับทั้ง A และ AAAA บันทึก (รายการ).

What's the catch?  The catch is that they are enabling it on a per-ISP basis.

จับอะไร? การจับพวกเขาเป็นที่กำลังใช้งานได้บนพื้นฐานไอเอสพีต่อ.

So, you need to badger your ISP about this.

ดังนั้นคุณต้องยั่วเย้า ISP ของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้.

Why not just enable it for all ISPs?  There are some OSs that have default configurations that get confused if they see an AAAA record yet don't have full IPv6 connectivity.  In particular, if you have IPv6 enabled at your house, but your ISP doesn't support IPv6, there is a good chance that your computer isn't smart enough to know that having local IPv6 isn't the same as IPv6 connectivity all the way across the internet.  Thus, it will send out requests over IPv6 which will stall as the packets get dropped by the first non-IPv6 router (your ISP).

ทำไมไม่เพียงเปิดใช้งานสำหรับทุก ISPs? มีบาง OSs ที่มีค่าเริ่มต้นได้รับการกำหนดค่าที่สับสนถ้าหากพวกเขาเห็น AAAA บันทึกยังไม่ได้เต็ม IPv6 การเชื่อมต่อ. โดยเฉพาะหากคุณมี IPv6 การเปิดใช้งานที่บ้านของคุณแต่ ISP ของคุณไม่สนับสนุน IPv6 การมีโอกาสดีที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ฉลาดพอที่จะทราบว่ามีท้องถิ่น IPv6 การไม่เหมือนกับ IPv6 การเชื่อมต่อทั้งหมดที่ทางผ่านอินเทอร์เน็ต. ดังนั้นจึงจะส่งคำขอเหนือ IPv6 การที่จะแผงลอยตามแพ็กเกจได้รับลดลงโดยแรกไม่ใช่ IPv6 การเราเตอร์ (ISP ของคุณ).

Thus, it is safer to just send AAAA records if you are on an ISP that really supports IPv6.  Eventually this kind of thing won't be needed, but for now it is a "better safe than sorry" measure.  Hopefully if a few big sites do this then the internet will become "safe" for IPv6 and everyone else won't need to take such measures.

ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่งส่ง AAAA บันทึกหากท่านอยู่ในการเช่าสัญญาณที่จริงๆสนับสนุน IPv6 การ. ที่สุดนี้ชนิดของสิ่งที่จะไม่เป็นที่ต้องการแต่สำหรับขณะนี้เป็น "ดีกว่าปลอดภัยกว่าขออภัย" มาตรการ. หวังว่าหากไม่กี่ใหญ่เว็บไซต์ทำเช่นนี้แล้วอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็น "ปลอดภัย" สำหรับ IPv6 การและทุกคนอื่นจะไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าว.