Thaiadmin

ไม่ทราบว่าตอนนี้ pass4 ของ BSCI อยู่ที่ Version อะไรแล้วครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ saibua

  • *
  • 60
  • 0
รบกวนคนที่ไปสอบ  BSCI มาแล้วหน่อยครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้  pass4  ของ BSCI  อยู่ที่ Version อะไรแล้วครับ
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย