Thaiadmin

รู้แล้วว่า web metrics คืออะไร ใครอยากรู้มาดูเลย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ BilLinus

 • *****
 • 216
 • 14
 • เพศ: หญิง
 • My Son... Santibhumi
  • ร้านนายภูมิซอฟต์แวร์โซลูชั่น
แนวคิดของเว็บเมทริกซ์
   เว็บเมทริกซ์(Web Metrics) เป็นเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทางเว็บ (Web Engineering) ที่แสดงถึงการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (เป็นศาสตร์การวัดแขนงหนึ่งที่ใช้ในทางเว็บ) หรือเป็นการวัดเพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์การค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักๆ เพื่อคำนวณถึงจุดคืนทุน (Return of Investment) ในปัจจุบัน เว็บไซต์ทั่วๆ ไปนั้นใช้การวัดถึงประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติของผู้เข้าชม และทำการคำนวณถึงต้นทุนและจำนวนเงินที่คืนทุนต่อผู้เข้าชม ถ้าผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีค่าเป็นบวกแสดงถึงจำนวนเงินที่จะเกิดขึ้น
   เมทริกซ์ในเว็บเมทริกซ์นั้น เป็นค่าเมทริกซ์ที่ใช้วัดถึงเหตุการณ์ (Evens) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแสดงถึงแนวโน้ม เพื่อที่จะใช้ในการจัดการและการตัดสินใจต่อการดำเนินงานของระบบต่อไป
      - Performance assessment เป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพโดยรวม โดยมีการ        กำหนดแผนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายตามผลลัพธ์ที่ต้องการ ระดับของ        ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่และตั้งเป้าหมายไว้
      - Performance Area เป็นการวิเคราะห์ถึงตำแหน่ง พื้นที่ที่ต้องการให้           ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นตามกำหนดไว้ โดยปกติแล้วพื้นที่ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์        จะมี 2 ส่วน หลักคือตัวของเว็บไซต์เองและส่วนของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
      -  Web log data เป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ โดยพิจารณาถึงข้อมูลที่มีนั้น          ปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นประโยชน์หรือไม่
      - Key metrics เป็นการกำหนดเมทริกซ์ที่จะใช้วัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่        ได้วางแผนไว้
      - Profitability เป็นการพิจารณาส่วนเปลี่ยนแปลงในการทำกำไรที่เกิดขึ้น ว่ามีการ        เปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างที่ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆ
      - Other measures เป็นการใช้การวัดทางด้านอื่นเข้าช่วยเพื่อให้ได้ผลที่มีความ        ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเช่น การสำรวจ การทำการทดลอง

2.2 วิธีการทางเว็บเมทริกซ์
   ในปัจจุบันมีวิธีการทางเว็บเมทริกซ์มากมาย สามารถจำแนกวิธีการทางเว็บเมทริกซ์ที่นิยมในปัจจุบัน (Hendrix, T.et al. 2001)

2.2.1 การวิเคราะห์เว็บล็อก (Web Log Analysis)
   เป็นวิธีที่เกี่ยวกับการวัดทั่วไปโดยทำการเก็บค่าและวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์เว็บล็อก โดยปกติแล้วไฟล์เว็บล็อกจะให้ค่าเมทริกซ์ เช่น จำนวนของ Pageviews จำนวนของผู้ใช้บริการ และโดเมนหรือประเทศของผู้ใช้บริการ เป็นต้น การวิเคราะห์ล็อกไฟล์นี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์หรือโปรแกรมที่จัดสร้างขึ้น


ตัวอย่างเมทริกซ์ในการวิเคราะห์เว็บล็อกเช่น Click Through เป็นเมทริกซ์ที่บ่งบอกถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้บริการคลิกเมาส์บนลิงค์ที่มีอยู่ของเว็บไซต์ เมทริกซ์นี้จะมีประโยชน์ต่อเว็บไซต์การค้าที่มีการโฆษณาทางเว็บไซต์

2.2.2 การสำรวจขัดจังหวะออนไลน์ (Online Intercept Survey)
วิธีการสำรวจขัดจังหวะออนไลน์จะทำการขัดจังหวะผู้ใช้บริการโดยใช้หลักการนับ (ทุกๆเพจที่ 10 หรืเพจที่ 20 เป็นต้น) คำเชิญแสดงความคิดเห็นจะปรากฏขึ้นมาเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการสำรวจโดยที่ผู้ใช้บริการจะใช้การคลิกเมาส์ในการตอบคำถาม
การสำรวจสามารถทำได้ในรูปแบบของเอชทีเอ็มแอลและรูปแบบทั่วๆไป ในการรวบรวมข้อมูลโดยจะคล้ายคลึงกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการสำรวจทางเว็บมีข้อดีหลายอย่าง เช่น คำตอบที่ได้รับจากการถามคำถามนั้นได้มาง่ายและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่กรอกได้ทันที การใช้สื่อต่างชนิดกันในการสำรวจสามารถทำได้ เช่น การสำรวจโดยใช้โฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น การสำรวจทางเอชทีเอ็มแอลควรจะคำนึงถึงเวลาแลสื่อที่เหมาะสม
การสำรวจขัดจังหวะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการและจะไม่จัดเก็บลงในฐานข้อมูลล็อกไฟล์ ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ชนิดของบุคคล จำนวนครั้งที่เข้ามาชมในอดีต ตำแหน่งสถานที่ที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ร่วมวิเคราะห์กับค่าล็อกไฟล์เพื่อให้ได้ค่าข้อมูลของผู้ใช้บริการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสำรวจนี้ควรทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งปฏิกิริยาทางลบของผู้ใช้บริการต่อการสำรวจจะมีขึ้นภายหลัง 5 นาทีที่สำรวจ การสำรวจหนึ่งๆ ที่ใช้เวลามากกว่า 20 นาทีนั้นควรแบ่งการสำรวจออกเป็นหลายๆส่วนหรือ ใช้รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

2.2.3 การวัดโดยการใช้กลุ่มยูสเซอร์ (Online User Panels)
เทคนิคในการวัดโดยใช้กลุ่มยูสเซอร์เป็นการใช้บุคคลที่อนุญาตให้สังเกตการณ์ใช้งานของบุคคลนั้นให้มาใช้บริการ โดยทั่วไปแล้วบุคคลนั้นมักเลือกบุคคลที่ทำงาน บุคคลจากสถานศึกษาและบุคคลหลากหลายสาขาทั่วโลก

2.2.4 ทดสอบความสามารถการใช้ประโยชน์ (Usability Testing)
การวิเคราะห์ความสามารถการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยการประเมิน heuristic (heuristic คือ การค้นหาคำตอบได้หลายคำตอบและเลือกคำตอบที่ดีที่สุด) และการทดสอบจริงซึ่ง heuristic เป็นแอฟฟิเคชั่นที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมได้มีการเริ่มต้นพัฒนากลุ่มของ heuristic วิธีการปฏิบัติที่ดี และเครื่องชี้แนวที่ใช้เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือใช้ในการวางแผนออกแบบขั้นต้น
ลักษณะข้อด้อยของการใช้ heuristic คือผลลัพธ์ที่ได้มีลักษณะทั่วๆไปและไม่เจาะจงเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์โดยเฉพาะ
การทดสอบความสามารถการใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับการนำเอาผู้เข้าชมจริงๆ มาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกควบคุมและเฝ้าดูผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉพาะ วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการทรัพยากรและการวางแผนที่ดี อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้มีความเจาะจงไปยังเว็บไซต์ โดยเฉพาะและไปสู่ผู้เข้าชมและรายละเอียดเนื้อหาโดยเฉพาะเช่นกัน

2.2.5 การพิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
การพิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเทคนิคการผสมผสานเมทริกซ์หลายๆ แบบและเทคนิคการประเมินเข้าด้วยกัน การพิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะทำการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าชมโดยเฉพาะ การพิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีลักษณะที่เป็นความต้องการในการตอบคำถามของสมมติฐานที่ตั้งไว้มากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบก่อนที่กล่าวมา การพิเคราะห์ภาพแวดล้อมอาจจะเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ให้คำปรึกษาที่สามารถกระทำการค้นพบได้ จุดมุ่งหมายของการพิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุรูปแบบข้อมูลของผู้บริโภค ชนิดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัญหาที่เผชิญได้ เพื่อให้สามารถตอบคำถามต่างๆ ได้เช่น อะไรที่มีส่วนให้ผู้เข้าชมเกิดการค้นหา ผู้เข้าชมดำเนินการค้นหาอย่างไร ผู้เข้าชมมีการประเมินอย่างไร และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแบบใดเป็นต้น
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนมีผลมาจากการกระทำ

Enewhand

Re: รู้แล้วว่า web metrics คืออะไร ใครอยากรู้มาดูเลย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2005, 12:43:43 »
อืมมม  เจ๋งมากจ้าาาา  O0

พี่เม เอง  นะ  อิ อิ อิ  ;D

ออฟไลน์ UserMode

 • *****
 • 339
 • 3
 • เพศ: ชาย
 • No Comment
  • เว็บภาควิชา
Re: รู้แล้วว่า web metrics คืออะไร ใครอยากรู้มาดูเลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2005, 13:02:14 »
ดีมากเลย ครับ O0
ว่างเปล่า ไม่เห็นอะไรเลย

mybay

Re: รู้แล้วว่า web metrics คืออะไร ใครอยากรู้มาดูเลย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 1 กันยายน 2005, 11:54:36 »
 O0 O0

ออฟไลน์ oaktin

 • ***
 • 49
 • 0
 • TH@min Membership
Re: รู้แล้วว่า web metrics คืออะไร ใครอยากรู้มาดูเลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 2 กันยายน 2005, 14:59:31 »
 ;Dดีจริงที่มีคนเอามาบอกกัน จะได้จำเอาไปทำมั่ง
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย