Thaiadmin

เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับลำดับเบื้องต้น และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

เอกสารสำหรับ นักเรียนออสเตรเลียในการขอวีซ่า
1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน
2. หนังสือเดินทาง ตัวจริง และสำเนา 2 ชุด (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสำมะโนครัวของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
5. ผลการเรียน(Transcript) ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ
6. กรณีที่จบการศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองงานเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง
7 ยื่นหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.
8 Confirmation of Enrolment -CoE
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ค่าบริการยื่นวีซ่าของ VFS
กรณีเป็นสปอนเซอร์ทางการเงินด้วยตัวเอง สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง ที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
ผลการตรวจสุขภาพและเอ็กซ์เรย์ จากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดไว้
หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover – OSHC)
ระยะเวลาในการพิจารณาประเมินค่า 10 วันทำการ
เอกสารสำหรับผู้สนับสนุน หรือ ผู้ปกครอง
1. จดหมายรับรองการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครอง
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง ที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง พร้อมสำเนา
4. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้สนับสนุนทางการเงิน (ถ้ามี)
วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
2. ต้องลงทะเบียนเรียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)
3. อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
4. ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
5. ต้องไปเข้าเรียนอย่างน้อย เกิน 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
6. ต้องรักษาระดับผลการเรียน ในระดับ น่าพอใจ ขึ้นไป (Satisfy)
7. สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 อาทิตย์
8. ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก
โปรโมชั่นเรียนภาษาที่อังกฤษ ที่ออสเตรเลีย
 
เรียนต่ออังกฤษ ศูนย์แนะแนว OEC หากอยากไปเรียนต่อออสเตรเลีย … เรียนต่อที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทย และนานาชาติ สนใจเรียนต่อในออสเตรเลีย เนื่องจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง. ใช้ระยะเวลา ไม่นาน เมืองน่าอยู่ และ ประชากรมีคุณภาพ

ขอบคุณบทความจาก : http://www.oecglobal.com/AUS/Pro_AUS_English.html

Tags :  เรียนต่อออสเตรเลีย, โปรโมชั่นเรียนออสเตรเลีย

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 2 ธันวาคม 2016, 08:37:38 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 8 ธันวาคม 2016, 09:19:37 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:27:49 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 3 มกราคม 2017, 02:21:18 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 23:26:18 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 02:14:21 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 01:48:47 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 19:48:58 »
 โปรที่ดีที่สุดในรอบปี! 
สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษา หรือ สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ในราคาที่พิเศษกว่าใคร

กรุงเทพ
สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344


เชียงใหม่    
053 28515

 
เลือกเรียนได้ทั่วประเทศ 
สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ

กรุงเทพสาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่     053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 1 เมษายน 2017, 10:12:48 »
 ศูนย์แนวแนวเรียนต่อออสเตรเลีย
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย หลายแห่ง
โทรเลย 027206844 LINE @oecglobal

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 20:28:24 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
 
❤️❤️ ❤️
โทร   027206844

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2017, 01:00:06 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
 
❤️❤️ ❤️
โทร   027206844

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 23:30:57 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
 
❤️❤️ ❤️
โทร   027206844

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 7 สิงหาคม 2017, 15:25:31 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 10:59:43 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 17:15:28 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2017, 17:38:37 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 6 กันยายน 2017, 01:12:54 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 6 กันยายน 2017, 06:01:49 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 20:32:29 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 กันยายน 2017, 00:58:50 »
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
เกรงวีซ่าจะไม่ผ่าน ทำไง ปรึกษา มืออาชีพ  
อยากเรียนต่อ ทำงานที่ออสเตรเลีย
อยากไป เรียนภาษาและต่อโท   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ มหาวิทยาลัยและ โรงเรียน 
  ค่าวีซ่า ปรับค่าธรรมเนียมใหม่  


************************************
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 20:43:56 »
 ปรึกษา OEC โอกาสผ่านวีซ่าสูงกว่าใคร
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ  โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

 
Iine ID: oechm
www.oecglobal.com

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 12:57:25 »
 ปรึกษา OEC โอกาสผ่านวีซ่าสูงกว่าใคร
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ  โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

 
Iine ID: oechm
www.oecglobal.com

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 3 ตุลาคม 2017, 18:56:16 »
 ปรึกษา OEC โอกาสผ่านวีซ่าสูงกว่าใคร
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ  โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157

 
Iine ID: oechm
www.oecglobal.com

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 02:19:29 »
 ปรึกษา OEC โอกาสผ่านวีซ่าสูงกว่าใคร
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ  โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

********
ทักมาที่ไลน์   OEC หรือ ต่อสายด่วนที่
 
OEC หัวหมาก LINE ID: OECHM  โทร: 097 070 7706
OEC ปิ่นเกล้า LINE ID: OECPK   โทร: 097 260-4334
OEC  เชียงใหม่ LINE ID: OECCM7โทร: 091 858 1248

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2017, 00:28:55 »
จองก่อนหมดโปรโมชั่น

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2017, 22:53:27 »
จองก่อนหมดโปรโมชั่น

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2017, 23:00:14 »
จองก่อนหมดโปรโมชั่น

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 8 มกราคม 2018, 01:44:52 »
จองก่อนหมดโปรโมชั่น

Re: เอกสารสำหรับ ขอ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2018, 18:22:36 »
สำหรับน้องๆที่  สนใจเรียน และทำงานออสเตรเลีย
โอกาส ...เรียน ทำงาน... เปลี่ยนอนาคต   
 สมัครวันนี้    จองก่อนใคร มีสิทธิพิเศษ
เลือกเรียน ศูนย์ภาษา หรือ เลือก เรียนต่อ มหาวิทยาลัย    


สอบถามก่อนตัดสินใจนะคะ
********
ทักมาที่ไลน์   OEC หรือ ต่อสายด่วนที่
 
OEC หัวหมาก LINE ID: OECHM  โทร: 097 070 7706
OEC ปิ่นเกล้า LINE ID: OECPK   โทร: 097 260-4334
OEC  เชียงใหม่ LINE ID: OECCM7โทร: 091 858 1248
-----------------------------------------