Thaiadmin

ตะเวนโรงงานceramicจังหวัดลำปางทั้งที เรียนรู้ความเป็นมาความเป็นมากว่าจะมาเป็นของ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


โรงงานเซรามิกส์ในสมัยเริ่มแรก
อุตสาหกรรมceramicsลำปางในยุคที่หนึ่งเริ่มเดาปี พ.ศ. 2502-2505 กลุ่มชาวจีนท้องถิ่นเดียวกัน (ชาวจีนเมืองไท้ปู)ได้ชวนกันมาจัดตั้งขึ้นโรงงานขึ้นที่ลำปาง เพื่อเกิดถ้วยตราไก่ ถ้วยก๋วยเตี๋ยว ซึ่งรุ่นแรก ๆ ได้แก่ โรงงานจานชามลำปาง โดยนายทวี ผลเจริญ และเพื่อนฝูงสนิทได้ร่วมกันออกทุนจัดตั้งขึ้น แต่ต่อมานายทวีได้แยกตัวออกไปเริ่มตั้งโรงงานแห่งใหม่ชื่อ ‘โรงงานทวีผล’ และได้นำเตาแบบสี่เหลี่ยมเข้ามาทดสอบเผา ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในกาลเวลาแรกๆ เพราะได้รับความไว้นับถือให้กำเนิดลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศสยาม
ในราวปี พ.ศ. 2505-2510 ช่วงนี้ถือเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซรามิก ลำปางอีกช่วงหนึ่ง เนื่องด้วยมีกลุ่มคนจีนในประเทศไทยมาลงทุนเปิดโรงงานผลิตถ้วยชามที่จังหวัดลำปางเป็นมากมาย โดยใช้เตามังกร เตาสี่เหลี่ยม เตาอุโมงค์เป็นหลัก แต่ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เพราะขาดความเชี่ยวชาญทางด้านวัตถุดิบ และเคล็ดลับที่ดีพอ การผลิตมีความผิดพลาดหลายแห่ง จึงเกิดการสูญเสียวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอ สนนราคาจึงตกต่ำ และขายได้เฉพาะในประจำถิ่นเพียงนั้น
อย่างไรก็ตามลมหายใจของอุตสาหกรรมโรงงานเซรามิกของลำปางก็ยังไม่ถึงกับหยุดสนิทและตายไป เพราะปี พ.ศ. 2510-2512 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานเซรามิคในจังหวัดลำปางเป็นพิเศษ รวมทั้งมีแนวคิดอยากให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จึงได้จัดประกวดชามขึ้นที่วัดบุญวาทย์ ในช่วงนั้นถือเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งของอุตสาหกรรมโรงงานเซรามิคของลำปาง เพราะนับตั้งแต่นั้นมาเซรามิคลำปางก็ติดลมบน


การริเริ่มตั้งขึ้นสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการก่อตั้งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางขึ้น มีนายสุวิช นภาวรรณ (บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด) เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่รวมกันงานกับภาครัฐ ให้แก่ผู้ร่วมทีมสมาคมฯ และเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่อุตสาหกรรม โรงงานเซรามิกของลำปางให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางที่ได้จัดขึ้นเป็นเสมอทุกปี จนเป็นที่รู้กันทั่วว่า เมื่อถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่ลำปาง และทุกคนก็จะคาดหวังว่าจะขึ้นมาเที่ยวชม นั่นก็คืองาน  ‘ลำปางเซรามิกแฟร์’
งานนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมฯกับจังหวัดลำปางในการนำผลิตภัณฑ์จากโรงงานต่างๆ ทั่วจังหวัดลำปางมาแสดงและซื้อขายในราคาถูก ได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงยุคปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 17 ครั้งแล้ว โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคมของทุกปี
ผลที่เกิดขึ้นของงาน ‘ลำปางเซรามิกแฟร์’ ปัจจุบันสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ได้กลายเป็นงานระดับชาติ และถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีไปแล้ว เพราะสามารถเย้ายวนใจความสนใจจากนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งได้สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก
ถึงกระนั้นก็ตาม แม้อุตสาหกรรมโรงงานเซรามิคของจังหวัดลำปางจะมีการพองตัวกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเครือข่ายด้านceramicsขึ้นมามากมาย ทางสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางจึงได้มีดำริให้มีโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ขึ้นมา เพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ และเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างแดน สำหรับคลัสเตอร์เซรามิกของลำปาง ถือได้ว่าเป็นคลัสเตอร์ที่มีความก้าวหน้าไปมาก ภายใต้กรอบความร่วมมือและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เว้นแต่ว่าบทบาทของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางที่กล่าวมาแล้ว สมาคมฯยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก ส่งสินค้ามาแสดงในงานแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยได้เคลื่อนงานภายใต้ชื่อของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง และมีสมาชิกของสมาคมฯมาร่วมเปิดร้านด้วย เป็นพิเศษอย่างยิ่งการร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Bangkok International Gift หรืองาน BIG ที่มีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยปณิธานร่วมกันของสมาชิกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมโรงงานเซรามิกของจังหวัดก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคนิคและการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสามารถสร้างรายได้ และสร้างงานให้กับท้องที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ในทั้งหมดยังพบว่า อุตสาหกรรมเซรามิคลำปางได้มีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงปีละไม่ต่ำกว่าสามพันล้านบาท ส่งผลให้ภาครัฐมองเห็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง ในการเป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง และเป็นองค์กรเอกชนของลำปางที่มีความเด็ดขาด และเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สมกับที่เป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดดเด่นเป็นของตนเอง และเป็นอู่อารยธรรมอันเก่าแก่ของล้านนาไทยที่น่าชื่นชมอย่างที่สุด

วันนี้ขอนำเสนอการเพิ่มความสวยงามให้กับเซรามิกส์
ตอนนี้ทางนครลำปาง ได้มีการต่อยอดสินค้าเกี่ยวกับเซรามิคให้ดียิ่งขึ้นโดยที่นำ เซรามิคมาเพิ่มมูลค่า เล่น นำ เซรามิกมาเป็นของตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน ตกแต่งอาคารบ้านเรือน และยังนำ เซรามิกมาสกรีนข้อความหรือโลโก้เพื่อให้เกิดมูลค่าในตัวสินค้า เช่น แก้วเซรามิค จานชามเซรามิค ถ้วยเซรามิค ช้อนเซรามิค ออมสินเซรามิค และอื่นๆที่เกี่ยวกับเซรามิค ของโรงงานลำปางขึ้นมาอีกด้วย
การเพิ่มมูลค่าให้กับเซรามิกนั้น หากท่านต้องการทำแบบไม่เหมือนใครละก็แนะนำให้ใช้ปากกากันน้ำ มา ขีดเขียนลายตามความต้องการได้ แต่หากต้องการทำจำนวนเยอะๆนั้น ทางเลือกก็คือการนำจานเซรามิคมาสกรีนโดยการอบเผาเพื่อให้ได้ความคงทน ไม่หลุดไม่ลอกและไม่มีสารตกค้างอย่างที่งานเซรามิคสกรีนโลโก้ของโรงงานลำปาง ที่ลำปางมีหลายโรงงาน ท่านที่ต้องการสามารถติดต่อสอบถามได้ หรือลองเข้าไปที่สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางได้ตลอด
1998เซรามิคในส่วนของเราเป็นโรงงานอยู่ที่นครลำปางและมีประสบการณ์ด้านผลิตเซรามิคเนินนาน]จึงทำให้ลูกค้าไว้ใจในตัวเรา
จัดจำหน่ายสินค้าเซรามิกส์ทุก ประเภทไม่ว่าจะเป็นแก้วเซรามิค ถ้วยเซรามิค ช้อนเซรามิก แจกันเซรามิค ชุดกาแฟเซรามิก ชุดเซรามิคโต๊ะอาหาร เซรามิคในรูปแบบต่างๆเป็นของพรีเมี่ยม
ทางโรงงานเรามีบริการพิมพ์ข้อความลงบนเซรามิค ไม่ว่าจะเป็น แก้วเซรามิค จานชามเซรามิค ชุดกาแฟ เซรามิคสกรีนโลโก้ งานเซรามิคทุกชนิด สำหรับเป็น ของขวัญในโอกาสต่างๆ ของสมนาคุณห้างร้าน เพิ่มยอดขายกับห้างร้าน งานของโรงงานเราพิมพ์นั้นใช้ไฟสูง ไม่ร่อน ทนทานไม่ซีดจาง ไม่มีสารตกค้างเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้
ราคาถูกจากโรงงาน จัดส่งทั่วไทย


Tags : โรงงานเซรามิค,แก้วเซรามิคลำปาง,แก้วเซรามิค

สินค้าเซรามิคคุณภาพดี แก้วเซรามิค สกรีนโลโก้ สามารถใช้ในครัวเรือน ใช้เป็นของฝาก  ราคาจากโรงงานลำปางเป็นที่นิยมมากที่สุด

สินค้าเซรามิคคุณภาพดี แก้วเซรามิค สกรีนโลโก้ สามารถใช้ในครัวเรือน ใช้เป็นของฝาก  ราคาจากโรงงานลำปางเป็นที่นิยมมากที่สุด