Thaiadmin

VDO สอนการใช้งานระบบจัดการเอกสาร Alfresco 5.1 สำหรับองค์กร

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlgDe3VGe8TrNxUhrrQ5SPIrut13aMIgy

ฟรี VDO สอนการใช้งานระบบจัดการเอกสาร Alfresco Community 5.1 สำหรับองค์กร
จัดทำเป็นภาษาไทยอธิบายหลักการพรัอม Demo การใช้งานจริง
ตอนที่ 1. Overview Alfresco Document Management
ตอนที่ 2. Alfresco Installation
ตอนที่ 3. Alfresco Dashboard
ตอนที่ 4. Alfresco Site
ตอนที่ 5. Document and Content in Alfresco
ตอนที่ 6. Alfresco Search
ตอนที่ 7. Folder Management
ตอนที่ 8. User, User Group and Permission
ตอนที่ 9. Rule
ตอนที่ 10. Workflow
ตอนที่ 11. Alfresco Mobile
ตอนที่ 12. Tips and Tricks


ออฟไลน์ patz

  • **
  • 377
  • 3
  • เพศ: ชาย
ขอบคุณครับ
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย

Forex trading opportunities
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2020, 22:29:57 »
Forex trade calculator free download. https://forex-is.com