Thaiadmin

แนะนำคู่มือใช้งาน Alfresco Document Management 5.1 ฉบับภาษาไทย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอแนะนำคู่มือการใช้งาน Alfresco Document Management 5.1 ฉบับภาษไทย
http://www.bcircle.co.th/knowledge-base/
http://www.bcircle.co.th/คู่มือการใช้-alfresco/

B Circle มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้การใช้งาน Alfrescoให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาเรียนรู้การใช้งาน Alfresco ได้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจากคู่มือ Alfresco ฉบับภาษาไทย

เราหวังว่าคู่มือการใช้งาน Alfresco ฉบับภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นจะส่งผลให้เกิดการใช้งาน Alfresco ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเอกสารและ Enterpirse Content Management ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สนใจ หน่วยงาน และองค์กรของท่าน

ยังทำออกมาไม่สมบูรณ์ 100% ครับ แต่จะทยอยออกมาจนสมบูรณ์ครับพร้อมทำ Clip แนะนำการใช้งาน

ขอบคุณพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ครับ