Thaiadmin

กิจกรรมดีๆ สำหรับ คนรุ่นใหม่ รักศิลปะ รักษ์หัตถศิลป์ไทย ร่วมเป็น “ Young Gen Cot

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กิจกรรมดีๆ สำหรับ คนรุ่นใหม่ รักศิลปะ รักษ์หัตถศิลป์ไทย ร่วมเป็น “ Young Gen Cotton Team”
กิจกรรม “กลุ่มดอกฝ้าย (Young Gen Cotton Team)”



เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทย กล้าแสดงออกได้แสดงความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ในฐานะทีมงานพิเศษของการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 8”

  บทบาท/หน้าที่
• ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ
• ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมงานในหน้าที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในช่วงการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 8” ในหน้าที่ต่างๆ อาทิ
ประชาสัมพันธ์
ประสานงาน
ผู้ประกาศ
  ประโยชน์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ
• ประสบการณ์การทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา
• หนังสือรับรองการร่วมงานจากโครงการฯและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
• ค่าตอบแทนการทำงาน
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
• วัยรุ่นชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 17 – 21 ปี ที่มีความภาคภูมิในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และตระหนักหรือมีสำนึกถึงความสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทย
• มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น
• ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และมีที่พัก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดปทุมธานีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*****เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558****
ู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ที่ : http://!!! HellHost !!!/F4ULWK
*****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 088 020 6202 คุณ กิตติภพ*