Thaiadmin

กสทช.เร่งปลดชนวนข้อกฎหมาย กรุยทางประมูล 3G

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Nostalgia

  • *****
  • 3,864
  • 140
  • เพศ: ชาย
  • <= ถึงจะเป็น admin เซอๆ แต่ผมก็จน =>
    • ส่วนตัว
กสทช.เร่งปลดชนวนข้อกฎหมาย กรุยทางประมูล 3G

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   


      กสทช.เร่งเคลียร์ข้อกฎหมายที่จะเป็นอุปสรรค ก่อนเปิดการประมูลคลื่นความถี่ 3G ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ เผยล่าสุดตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานมาดูแลเรื่องประกาศฯ ครอบงำโดยคนต่างด้าว การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน-การให้บริการข้ามโครงข่ายโดยเฉพาะ
       
       ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ก่อนเกิดการประมูลคลื่นความถี่ 3G ในย่าน 2.1 GHz ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีนี้ มีประเด็นข้อกฎหมายที่ กสทช.จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ และดำเนินการเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ต่อการประมูลคลื่นความถี่ 3G เช่น กรณีคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งที่ผ่านมา ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลาง และศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประมูลได้นั้น จะต้องทำความเข้าใจให้สาธารณชนได้ทราบว่ามิได้กระทบต่อกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
       
       ทั้งนี้ คดีที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวเป็นการห้ามมิให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว ส่วน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นฉบับใหม่มิได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลในตอนนั้น จึงไม่ได้รวมถึงการสั่งห้ามมิให้ดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 3G เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ 3G ในปัจจุบันเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งให้อำนาจแก่ กสทช.ในการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
       
       ส่วนการดำเนินการเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กสทช.กำหนดในการดำเนินการเกี่ยวกับการประมูล 3G จึงต้องออกเป็นประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz ฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกประกาศ กทช. (ฉบับเดิม) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
       
       ดังนั้น ผลของบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อ กสทช.ได้ดำเนินการออกประกาศฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการยื่นคำแถลงเพื่อให้ศาลได้ทราบว่า กสทช.จะดำเนินการพิจารณา และอนุญาต และจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบต่อไป
       
       นอกจากนี้ กสทช.ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการยกร่าง และปรับปรุงแก้ไขประกาศที่กี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับ 3G เช่น การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) การให้บริการข้ามโครงข่าย (National Roaming) เป็นต้น ซึ่งล่าสุด กสทช.ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานโดยเฉพาะแล้ว เพื่อดำเนินงานตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งขัดในเรื่องต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่ในตอนนี้ และในอดีตที่ผ่านมาให้หมดก่อนจะเปิดการประมูลคลื่นความถี่ 3G ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ได้อย่างราบรื่น

ให้ฉันดูแลเธอ รักเธอได้ไหม

(\_/)
(='.'=)
("")_("")