Thaiadmin

กสทช.ตั้งคณะฯ USO พร้อมดันร่างโครงสร้างออกไม่เกิน 4 เดือน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ smartsoft

  • *****
  • 3,250
  • 26
  • เพศ: ชาย
  • ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
    • จุดประกายความรู้ที่ไร้ขีดจำกัด
ASTVผู้จัดการออนไลน์    7 เมษายน 2555 12:26 น.
credit: http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000043949

กสทช .เดินหน้าตั้งกองทุนฯ USO เตรียมร่างโครงสร้างแผนการขอรับเงินกองทุนฯ 27 เม.ย.นี้คาดใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือน พร้อมเปิดให้หน่วยงานต่างๆ รับเงินกองทุนได้ภายในไตรมาส 3
       
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกสทช.ได้ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนวิจัย โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ซึ่งขั้นตอนต่อทางคณะกรรมการฯกองทุนจะร่างโครงสร้างแผนการขอรับเงินกองทุนฯเพื่อไปสนับสนุนในวันที่ 27 เม.ย.นี้
       
       ซึ่งในตอนนี้ กสทช.มีเงินกองทุนดังกล่าวจำนวน 3,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 บัญชี คือ 1.เงินกองทุน USO เดิมที่รับโอนมาจากคณะกรรมการกิจการโทรคนาคมแห่งชาติ (กทช.) เดิม ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถนำไปให้บริษัทในกิจการโทรคมนาคมใช้ได้เท่านั้น และบัญชีที่ 2 เป็นเงินที่สำนักงานกสทช.ได้จัดสรรเข้าสมทบกองทุนมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รวมแล้วปัจจุบันมีอยู่ราว 400 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวทั้งกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์สามารถนำไปใช้ได้
       
       อย่างไรก็ดี ร่างโครงสร้างแผนการขอรับเงินนั้น คาดว่าจะใช้เวลาในการร่างจัดระเบียบหลักเกณฑ์ มาตรฐานการขอรับเงินกองทุนราว 3-4 เดือน เนื่องจากมีกิจการด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เข้ามาใช้เงินในกองทุนเดียวกันแล้วจึงจำเป็นต้องยกระดับการวางมาตรฐานการเข้ารับเงินกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 3 จะสามารถเปิดให้หน่วยงานต่างๆมาเข้ารับเงินกองทุนได้
       
       ขณะที่คณะกรรมการกองทุนดังกล่าว ประกอบด้วย 1.พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. 2.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ 5.ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
       
       รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ได้แก่ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงหรือในพื้นที่ห่างไกล และนายนันทพล กาญจนวัฒน์ ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
       
       อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน ก็เพื่อดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน และยังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
       
       นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ฯ และสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
เมื่อคุณ<!reader!/>เห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณ<!reader!/>เผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณ<!reader!/>สามารถฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้