Thaiadmin

ประกันสังคม - เงินออมเล็กน้อยต่อเดือนแต่ผลประโยชน์สูงมากจากประกันสังคม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นั่นดิ

  • *****
  • 475
  • 24
  • =ถามๆ ตอบๆ เดี๋ยวก็เก่ง=
เงินออมเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประกันสังคมที่ท่านไม่ควรลืม
ทุกเดือนบริษัทจะหักเงิน 5% ของ 15,000.-
(เงินเดือนขั้นสูงสุด) = 750 บาท
จากเงินเดือนของท่าน (1.5% = 225 บาท จะประกันเจ็บป่วย ตาย , 0.5% =  75 บาทจะประกัน
การว่างงาน และ 3% = 450 บาท จะประกันชราภาพ)
สรุปว่าท่านจะถูกหักเป็นเงินออมชราภาพทุกเดือน@ละ 450.- บาท ปีละ5,400.-บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงิน 1ปี 5,400 บาท คือท่านจะได้เงินสบทบอีก100% จากนายจ้าง
คือปีละ 5,400.- +ดอกเบี้ยจากประกันสังคม
ปี45 = 4.2%,
ปี 46= 6.5% (สรุป ท่านได้ผลประโยชน์ 106.5% เชียวละ คือฝาก 5400
เงินของท่านจะได้รับจะประมาณ 11,502 บาท เห็นมั๊ยละว่าสูงมาก ๆ

จึงอยากจะเตือนท่านว่าอย่าเห็นเป็นเงินเล็กน้อยแล้วลืมขอคืนเมื่อเกษียณอายุ
ท่านจะได้คืนเงินจำนวนนี้เมื่ออายุครบ 55 ปี หรือถ้า 55
ปีแล้วยังทำงานก็จนกว่าจะเลิกทำคือเลิกส่งเงินประกันสังคม
ที่สำคัญคือ ต้องขอคืนภายใน 1 ปี หลังจากเกษียณเท่านั้นห้ามเกินแม้แต่ 1 วัน
มิฉะนั้นจะถูกยกเข้าเงินกองทุนประกันสังคมไปเลย
ไม่สามารถฟ้องอุทรธ์ได้เลย

การขอคืนถ้าท่านส่งเงินสมทบน้อยกว่า 15ปี
ท่านจะได้เป็นเงินบำเหน็จคือได้ไปเป็นก้อนไปเลย
เยอะอยู่นาอย่าลืมละ
แต่ถ้าท่านส่งเงินมากกว่า 15ปี ท่านจะได้เป็นบำนาญ
(ถามแล้วไม่สามารถเลือกเป็นบำเหน็จได้) 15%
บวกอีกร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาจ่ายเพิ่ม 1ปี เช่น ส่งเงินสมทบ 20 ปี
ได้ 20%ของ 15000.-บาท 3000 บาท ต่อเดือน

***ท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่
http://www.sso.go.th/info/info_fundmid_logon.asp 

 
ใช้หมายเลขบัตรประชาชน  register เพื่อรับ log in password 
 

** เจอมาจาก fwd mail น่าสนใจดี เลยเอามาให้อ่านกัน
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย