Thaiadmin

ช่วยดูโจทย์ข้อนี้ทีค่าาาาาาา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Y________Y

ช่วยดูโจทย์ข้อนี้ทีค่าาาาาาา
« เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2009, 18:43:48 »
กำหนดให้มีการรับข้อมูลของพนักงานแต่ละคน ดังนี้ รหัสพนักงาน ชื่อ วันที่เริ่มบรรจุเข้าทำงาน และเงินเดือน จากนั้นกำหนดให้มีการประมวลผลค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสดังนี้
•   คนที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันไม่เกิน 3 ปี ได้รับโบนัส 1%ของเงินเดือน
•   คนที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันระหว่าง 3-5 ปี ได้รับโบนัส 3%ของเงินเดือน
•   คนที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันระหว่าง 5-7 ปี ได้รับโบนัส 5%ของเงินเดือน
•   คนที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันระหว่าง 7-10 ปี ได้รับโบนัส 7%ของเงินเดือน
•   คนที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 10 ปี ได้รับโบนัส 10%ของเงินเดือน
จากนั้นกำหนดให้มีการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบดังนี้
   รหัสพนักงาน     ชื่อ     วันที่เริ่มบรรจุ      เงินเดือน     โบนัส       รวม
         ....           ....         .......                .....          ....         ......
         ....           ....         .......                .....          ....         ......
         ....           ....         .......                .....          ....         ......
คือหนูงงอ่ะค่ะว่าจะให้มันรับค่าข้อมูลมาใช้ได้ยังไง  และจะให้มันคำนวณออกมาว่าทำงานมากี่ปี และให้มันแสดงผลแบบนี้ ต้องเขียนโค้ดยังไงคะ

ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ค่ะขอให้แนะนำให้หน่อย


ออฟไลน์ kong1131

  • **
  • 67
  • 0
  • เพศ: ชาย
Re: ช่วยดูโจทย์ข้อนี้ทีค่าาาาาาา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2009, 22:38:28 »
1.เริ่มจาก มี textbox ในการรับข้อมูลได้แก่
รหัส
ชื่อ
วันที่เริ่มงาน
เงินเดือน2.ตรวจสอบเงื่อนไข
โดยดึงฐานข้อมูลวันเริ่มทำงาน มาเก็บในตัวแปร แล้วคำนวณกับปีปัจจุบันแล้วจึงคำนวณ

3.ส่วนแสดงผล
ใช้ datagird ครับป๋ม

อาจแยกในส่วนรับข้อมูล กับ แสดงผล ออกจากกัน (แยกเป็น 2 หน้า)
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2009, 22:27:14
อันนี้ คำสั่ง ใน datagrid ยังไง ก้อลองแปลกๆ ในเรื่องของคำนวณนะครับ

Protected Sub DataGrid1_ItemDataBound(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles DataGrid1.ItemDataBound
        If e.Item.ItemType = UI.WebControls.ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = UI.WebControls.ListItemType.AlternatingItem Then
            ' //การแสดงรูปภาพ
            Dim filepic As String = "s" + e.Item.Cells(0).Text + "." + e.Item.Cells(7).Text ' //กำหนดชื่อไฟล์รูปภาพ
            Dim strpic As String = "<img width=40 height=40 src=" + filepic + " alt=" + e.Item.Cells(2).Text + "></a>" '//กำหนดข้อความสำหรับแสดงรูปภาพ
            e.Item.Cells(1).Text = strpic '//นำรูปภาพไปแสดงที่คอลัมน์ที่ 1
            '//แสดงรูปรถเข็นเพื่อให้เลือกสินค้าที่ไม่ได้ถูกลบและมีจำนวนมากกว่าศูนย์
            If e.Item.Cells(6).Text = "*" Or Val(e.Item.Cells(3).Text) < 0 Then
                e.Item.Cells(8).Text = "<Font color='Red'>----</Font>"
            End If
           


            If ((e.Item.ItemType = ListItemType.Item) Or (e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem)) Then
         


                If e.Item.Cells(3).Text = "1" Then
                    e.Item.Cells(3).Text = "Sale"

                End If

                If e.Item.Cells(3).Text = "2" Then
                    e.Item.Cells(3).Text = "Stock"

                End If

                If e.Item.Cells(3).Text = "3" Then
                    e.Item.Cells(3).Text = "Personal"

                End If

                If e.Item.Cells(3).Text = "0" Then
                    e.Item.Cells(3).Text = "กรุณาเลือกแผนก"

                End If            End If


            '//แสดงไฟล์แนบเพื่อให้ DownLoad
            Dim fileattract As String = "sattract" + e.Item.Cells(0).Text + ".zip" '//หาชื่อไฟล์รูปภาพ
            Dim strattract As String = "<A Href=" + fileattract + "><img src=download.gif WIDTH=19 HEIGHT=19 ></A>" '//เตรียมคำสั่งในการแสดงรูปภาพด้วย Img ของ HTML
            e.Item.Cells(9).Text = strattract '//นำคำสั่งในการแสดงรูปภาพไปให้กับคอลัมน์ที่หนึ่ง
        End If
    End Sub
ความรู้คือ อำนาจ .