Thaiadmin

Knowledge Zone => Organization Management => ข้อความที่เริ่มโดย: SamaKitty VB ที่ 21 ธันวาคม 2007, 11:48:55

หัวข้อ: กฏ, กติกา และมารยาท ในการใช้งาน IT Organization Management Zone
เริ่มหัวข้อโดย: SamaKitty VB ที่ 21 ธันวาคม 2007, 11:48:55
กฏ, กติกา และมารยาท ในการใช้งาน IT Organization Management Zone

   1. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ Thaiadmin Group ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของท่านได้
   2. เนื้อหาที่นำมาเผยแพร่ ต้องไม่ขัดต่อกฏระเบียบขององค์กร ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
   3. สงวนสิทธิ์ สำหรับการเผยแพร่ สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อกฏหมาย เท่านั้น
   4. ผู้ดูแล Thaiadmin Group  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
   5. คำตัดสินของเจ้าของ Thaiadmin Group  (Thaiadmin.org และ Thaiadmin.net) ถือเป็นที่สิ้นสุด
   6. IT Organization Management  สงวนไว้สำหรับ การแลกเปลี่ยนความรู้ ในการบริหารจัดการองค์กร    มิใช่การจัดการเครีอข่าย  ดังนั้น กรุณาสำรวจขอบข่ายคำถาม และตั้งคำถามให้ถูกบอร์ด


(เจ้าหน้าที่ ช่วยเพิ่มเติมสิ่งที่เหมาะสม ด้วยครับ)