Thaiadmin

Reception Zone => Thaiadmin Activities => ข้อความที่เริ่มโดย: fordot ที่ 6 มกราคม 2007, 00:07:11

หัวข้อ: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 6 มกราคม 2007, 00:07:11
หวัดดีครับ
ตอนนี้ทาง Staff ที่เกี่ยวข้อง กำลังเตรียมเรื่องโครงการมอบทุนสอบ Cert ให้กับสมาชิก Thaiadmin ที่สนใจ เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงในเวลาอันใกล้นี้ ผมฝากสมาชิกทุกท่านช่วยออกความเห็นด้วยว่ารูปแบบโครงการข้างล่างนี้ยังมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างที่อยากจะแนะนำนะครับ

จุดประสงค์   มอบทุนการสอบ Certificate ให้กับคนที่มีความสามารถและมุ่งมั่น
วิธีการดำเนินงาน
1. การมอบทุน จะไม่เป็นการให้ฟรี เพราะการให้ฟรีจะทำให้เราไม่สามารถกรองคนที่มีความมุ่งมั่นได้
2. การมอบทุน Thaiadmin จะช่วยค่าสอบให้ 25% ของค่าสอบทั้งหมดในตอนที่จ่ายค่าสอบให้กับศูนย์สอบ โดยมีเงื่อนไขว่า
   2.1 ถ้าหากสอบผ่าน Thaiadmin จะจ่ายเงินคืนให้ผู้รับทุนอีก 25%
         ก็เท่ากับว่า ผู้สอบจ่ายเองทั้งหมด = 50% ของค่าสอบทั้งหมด Thaiadmin จ่ายให้ 50%
   2.1 ถ้าหากสอบไม่ผ่าน Thaiadmin จะไม่จ่ายเงินคืนเพิ่มให้อีก
         ก็เท่ากับว่า ผู้สอบต้องจ่ายเองทั้งหมด = 75% ของค่าสอบทั้งหมด Thaiadmin จ่ายให้ 25%   
โมเดลข้อ 2.1เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สอบพยายามสอบให้ผ่าน เพื่อจะได้เงินคืนเพิ่มอีก 25%
3. การให้ทุน จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับผู้รับทุน สำหรับจำนวนทุนหรือจำนวนครั้งในการรับทุนต่อคน จะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อดูความเหมาะสมของแต่ละรายไป
4. การคัดเลือกคน จะอาศัยการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็นเจ้าหน้าที่ Thaiadmin ที่มีความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ การสัมภาษณ์มีไว้เพื่อกรองคนที่คิดแต่จะท่องข้อสอบไปสอบออกจากระบบ การสัมภาษณ์จะเน้นที่เนื้อหาของวิชาที่จะสอบเป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับทุนเข้าใจเนื้อหาและพร้อมที่จะสอบให้ผ่าน ทั้งนี้อาจจะมีการให้ลองทำตัวอย่างข้อสอบซักจำนวนหนึ่งด้วยก็ได้ เพื่อใช้เป็นตัวร่วมในการพิจารณา
5. อายุของทุนจะอยู่ที่ 2 สัปดาห์ นับจากวันประกาศให้ทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบทุนให้กับคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมจะสอบจริงๆ ไม่ใช่ให้กับคนที่ขอให้มีอะไรการันตีค่าใช้จ่ายไว้ก่อนแล้วค่อยพยายามจะสอบทีหลัง
6. การให้ทุนในเบื้องต้นจะให้กับผู้ที่จะสอบ CCNA, MCP, MCSA ซึ่งเป็น certificate ระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยให้เขาสามารถพัฒนาไปสู่ระดับสูงขึ้นได้ การให้ทุนในระดับที่สูงขึ้น จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในภายหลัง
7. งบประมาณที่ต้องเตรียมในแต่ละเดือน
แจกทุนภายในงบ เดือนละ 6,000 +/- 1,000 บาท ซึ่งน่าจะได้ซัก 3 ทุนต่อเดือน หากเราต้องจ่ายเองทั้งหมดโดยไม่มี sponsor หรือ free voucher เลย
   Cisco ~ 1 * 3,300 บาท
   Microsoft ~ 2 * 1,300 บาท
หรือ    Cisco ~ 2 * 3,300 บาท
ต้นทุนนี้คิดจากค่าสอบของ Cisco ที่ 6,600 Microsoft 2,600 บาท โดยเราจะออกค่าสอบให้ 50%

แต่หากเดือนไหนเรามี voucher มาช่วยลดต้นทุน เราก็สามารถแจกทุนได้มากขึ้น โดยจะคงจำนวนงบประมาณแต่ละเดือนเป็นหลัก ไว้
ในกรณีที่มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ มากกว่าจำนวนทุน เราก็จะจับไว้ใน waiting list รอเดือนถัดไป
ในกรณีที่มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ น้อยกว่าจำนวนทุน เราก็จะยกเงินที่เหลือไปรวมในเดือนหน้า
   การทำแบบนี้จะทำให้การจัดการเรื่องงบประมาณง่ายขึ้น และทำให้เราสามารถวางแผนได้รัดกุมเรื่องรายรับ รายจ่ายของทั้งระบบ   

8. วิธีหาเงินมาสนับสนุนค่าทุน
   8.1 กำไรที่ได้จากการจัด activity ต่างๆ เช่น Training, Meeting, Magazine, DVD (เราทำ activity เพื่อให้มีกำไรบ้าง ก็เพื่อเอากำไรนั้นมาตอบแทนคืนให้กับสังคม Thaiadmin)
   8.2 เราจะไปขอ sponsor ทั้งที่เป็นในรูปตัวเงิน หรือ exam voucher
   8.3 การขอรับบริจาคจากสมาชิก Thaiadmin

ให้ใครมีไอเดียอะไร ก็เพิ่มเติมได้นะครับ

Fordot
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: Tom's ที่ 6 มกราคม 2007, 02:00:58
น่าจะให้คนที่เคยสอบผ่านมาแล้วมีการทดสอบเบื้องต้นโดยการนำข้อสอบเก่าๆมาออกแล้วมาประเมินผลว่า เขาน่าจะสอบผ่านไหม ถ้าถึงเกณฑ์ที่น่าจะผ่านค่อยให้ไปสอบจริงๆ เงินจะได้ไม่สูญเปล่าอีกอย่างผมอยากให้ผู้ที่สอบผ่านไปแล้ว มาแนะนำข้อสอบรุ่นต่อๆไปผมวาเขาสอบผ่านแล้วผลประโยชน์จะอยู่กับตัวเขาเยอะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เขาน่าจะตอบแทนกลับคืนมาบ้าง อยู่ที่จิตสำนึกของเขาเองด้วยครับ จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเงินไม่สำคัญเท่าไร สำคัญตรงที่ว่าคนไอทีส่วนใหญ่เงินเดือนจะดีๆกันทั้งนั้นแหละ ผมอยากให้จัดเทรนนิ่งดีกว่า แบบแน่นๆ เดี๋ยวนี้ค่าเทรนนิ่งแพงกว่าค่าสอบด้วย สำหับผมคิดว่าเงินไม่สำคัญมาก แต่ความรู้ที่พวกพี่ๆจะถ่ายถอดมาแพงกว่เงินไม่กี่พันหรอกครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: ColVIpTeCh ที่ 6 มกราคม 2007, 02:12:18
น่าจะให้คนที่เคยสอบผ่านมาแล้วมีการทดสอบเบื้องต้นโดยการนำข้อสอบเก่าๆมาออกแล้วมาประเมินผลว่า เขาน่าจะสอบผ่านไหม ถ้าถึงเกณฑ์ที่น่าจะผ่านค่อยให้ไปสอบจริงๆ เงินจะได้ไม่สูญเปล่าอีกอย่างผมอยากให้ผู้ที่สอบผ่านไปแล้ว มาแนะนำข้อสอบรุ่นต่อๆไปผมวาเขาสอบผ่านแล้วผลประโยชน์จะอยู่กับตัวเขาเยอะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เขาน่าจะตอบแทนกลับคืนมาบ้าง อยู่ที่จิตสำนึกของเขาเองด้วยครับ จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเงินไม่สำคัญเท่าไร สำคัญตรงที่ว่าคนไอทีส่วนใหญ่เงินเดือนจะดีๆกันทั้งนั้นแหละ ผมอยากให้จัดเทรนนิ่งดีกว่า แบบแน่นๆ เดี๋ยวนี้ค่าเทรนนิ่งแพงกว่าค่าสอบด้วย สำหับผมคิดว่าเงินไม่สำคัญมาก แต่ความรู้ที่พวกพี่ๆจะถ่ายถอดมาแพงกว่เงินไม่กี่พันหรอกครับ
โครงการนี้จัดเพื่อสมาชิกที่คิดว่ากำลังจะสอบ Cert เป็นครั้งแรกๆ หรือตามรายละเอียดในข้อ 6 ครับ

6. การให้ทุนในเบื้องต้นจะให้กับผู้ที่จะสอบ CCNA, MCP, MCSA ซึ่งเป็น certificate ระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยให้เขาสามารถพัฒนาไปสู่ระดับสูงขึ้นได้ การให้ทุนในระดับที่สูงขึ้น จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในภายหลัง
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 6 มกราคม 2007, 08:55:52
น่าจะให้คนที่เคยสอบผ่านมาแล้วมีการทดสอบเบื้องต้นโดยการนำข้อสอบเก่าๆมาออกแล้วมาประเมินผลว่า เขาน่าจะสอบผ่านไหม ถ้าถึงเกณฑ์ที่น่าจะผ่านค่อยให้ไปสอบจริงๆ เงินจะได้ไม่สูญเปล่าอีกอย่างผมอยากให้ผู้ที่สอบผ่านไปแล้ว มาแนะนำข้อสอบรุ่นต่อๆไปผมวาเขาสอบผ่านแล้วผลประโยชน์จะอยู่กับตัวเขาเยอะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เขาน่าจะตอบแทนกลับคืนมาบ้าง อยู่ที่จิตสำนึกของเขาเองด้วยครับ จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเงินไม่สำคัญเท่าไร สำคัญตรงที่ว่าคนไอทีส่วนใหญ่เงินเดือนจะดีๆกันทั้งนั้นแหละ ผมอยากให้จัดเทรนนิ่งดีกว่า แบบแน่นๆ เดี๋ยวนี้ค่าเทรนนิ่งแพงกว่าค่าสอบด้วย สำหับผมคิดว่าเงินไม่สำคัญมาก แต่ความรู้ที่พวกพี่ๆจะถ่ายถอดมาแพงกว่เงินไม่กี่พันหรอกครับ

สำหรับเรื่องอบรม ตอนนี้กำลังดูอยู่ครับ คาดว่าเราจะมีอบรมในปีนี้ค่อนข้างมากทีเดียวครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา

เมื่อคืนนึกได้อีกหนึ่งไอเดียคือ การสัมภาษณ์คนที่จะผ่านเกณฑ์ เราจะดูจากกระทู้ต่างๆที่เขาช่วยตอบให้กับ Thai admin ด้วยนะครับ ทั้งนี้เราจะให้ Priority กับคนที่คอยมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้ Thaiadmin เป็นเว็บบอร์ดที่มีคุณภาพ โดยการช่วยตอบคำถามให้สมาชิกตามกำลังความรู้ที่มีในแต่ละระดับ ส่วนนี้อาจจะไม่เป็นส่วนข้อบังคับ แต่จะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการครับ

Fordot
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: ~::=::ENTER::=::~ ที่ 8 มกราคม 2007, 10:08:16
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยครับ  ขอยกย่องพี่fordot และ staff thaiadmin ทุกๆท่าน ดีใจมากเลยครับที่มีสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้น ผมจะลองช่วยหา sponsor  ให้อีกแรงนะครับ  ถ้าเป็นแบบเอาแบนเนอร์มาติดที่เว็บไทยแอดมินนี่จะได้ไหมครับ?  และอีกอย่างผมอยากเสนอว่าให้มีการเทรน หรือ ทดสอบให้ผู้สมัครทำข้อสอบก่อน โดยให้ผู้ที่เคยสอบผ่านช่วยกันคัดแบบทดสอบที่คิดว่าจะสอบให้ครับ เพราะผมคิดว่าไม่อยากให้สิ่งที่ทาง thaiadmin ช่วยไปสูญเปล่านะครับ  ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับ เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ^-^
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: thitipoj ที่ 9 มกราคม 2007, 20:01:24
เป็นโครงการที่ดีเลิศจริงๆครับ ถ้าหากประเทศเรามีคนอย่างทุกท่านเยอะๆ คงดีครับ ประเทศเราคงเจริญก้าวหน้าได้กว่านี้เยอะครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: yuriga ที่ 12 มกราคม 2007, 16:22:55
ได้ลองดูหลายๆ กระทู้ที่มีคนตอบกันมีหลายคนที่เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย น่าสนับสนุน  ทุน การสอบนะครับ จะได้ อีกหลายคนที่คอยแนะนำความรู้ให้รุ่นต่อๆไปได้ครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: gotomo ที่ 14 มกราคม 2007, 23:41:52
น่าจะมีการจัดอบรมเรื่องการสอบด้วยนะครับเผื่อว่าคนที่สนใจที่ไม่มีทุนไปเรียนเพื่อสอบจะใด้มีที่เรียนไงครับสมาชิกใน Thaiadmin เก่งๆๆกันก็หลายคนนิครับน่าจะจัดอบรมนะครับอย่าน้อยก็มีผมคนนึงที่อยากสอบแต่ไม่มีทุนไปเรียนอ่ะครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: gotomo ที่ 14 มกราคม 2007, 23:43:11
หรือจะจัดเป็นคร์อสก็น่าจนนะครับเก็บตังบ่างเล็กๆๆน้อยๆๆให้เป็นค่าตอบแทนคนสอนบ่างหรือจะเก็บใว้เป็นทุนให้กับคนที่จะไปสอบบ่างก็ดีนะครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: rukawa ที่ 16 มกราคม 2007, 13:42:19
สุดยอดดดด  O0
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  สำหรับท่านที่เคยผ่านการสอบแล้วมาเทรน ถ่ายทอดประสบการณ์ครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: clubcoms ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2007, 11:00:19
 ^-^แล้วรับสมัคร ตรงไหน ครับ  :) ;)
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: nextad ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2007, 18:20:56
ตอนนี้ผมเป็นแค่ beginner แต่สักวัน  ผมจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: Tom_networker ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2007, 01:03:18
 ::)  ผมเองก็เช่นกันครับเพิ่งเริ่มต้น_แต่ความตั้งใจจิงๆมีมาตั้งแต่เรียนมัธยมแล้ว  แต่เรียนมหาลัยเรียนหนักมากไม่มีเวลาหาความรู้เพิ่มเติมซักเท่าไร
  รู้แค่พิ้นฐานทฤษฎี  แต่ในอนาคตผมจะเป็นดั่งคุณ Fordot ให้ได้  เว็บนี้ทำให้ผมรักและภูมิใจในอาชีพนี้มากขึ้นครับ....ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับ
  สู้ต่อไปเพื่ออนาคตของเด็กไทยตัวเล็กเช่นผม...... :'(
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2007, 20:57:24
แจ้งความคืบหน้า
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการประเมินรายรับรายจ่ายของ Thaiadmin ว่าช่วงไหนที่เหมาะสมที่เราจะสามารถมีเงินทุนพอที่จะเอามาจ่ายค่าสอบ Cert ให้กับสมาชิกครับ

ถ้าเร็วสุด คาดว่าจะเริ่มสอบสัมภาษณ์รับทุนต้นเมษาครับ ยังไงก็ให้ติดตามเรื่อยๆนะครับ รับรองว่าโครงการนี้เกิดแน่นอน

Fordot
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: Kasper ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2007, 09:59:08
เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ครับ มีประโยชน์มากๆ แต่โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับคุณ fordot ครับ ความรู้มีค่ามากกว่าเงินครับ ถ้าเกิดได้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้มาทำการเทรนหรือติวให้น่าจะมีประโยชน์กับ พวกเราThaiadmin ที่ต้องการสอบพวก cert ต่างๆ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: arrabarn ที่ 11 มีนาคม 2007, 14:11:05
แล้วต้องทำไงบ้างครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 11 มีนาคม 2007, 17:58:28
แล้วต้องทำไงบ้างครับ


รายละเอียดตามนี้เลยครับ
http://www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=49961.0
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: popup ที่ 23 มีนาคม 2007, 22:34:55
พี่ fordot ครับ โครงการนี้ในเดือนหน้ายังเปิดให้สอบชิงทุนหรือเปล่าครับ พอดีเดือนนี้ผมต้องไปฝึกงานเลยไม่มีเวลาอะครับ ตอนนี้ชินกับที่บริษัทแล้ว เลยตัดสินใจ เดือน เมษานี้สอบชัวส์ๆๆๆแล้วอะ  O0
เมื่อ: 21 มีนาคม 2007, 21:42:16
งา เงียบเลยอะครับ T  T พี่ fordot ช่วยมาตอบหน่อยหน่อ..... ::)
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: Kul_Ying ที่ 24 มีนาคม 2007, 10:45:10
พี่ fordot ครับ โครงการนี้ในเดือนหน้ายังเปิดให้สอบชิงทุนหรือเปล่าครับ พอดีเดือนนี้ผมต้องไปฝึกงานเลยไม่มีเวลาอะครับ ตอนนี้ชินกับที่บริษัทแล้ว เลยตัดสินใจ เดือน เมษานี้สอบชัวส์ๆๆๆแล้วอะ  O0

โครงการนี้เปิดทุกเดือนค่ะ แจ้งสมัครกับพี่ fordot ไว้แล้วระบุเดื่อนที่จะสอบล่วงหน้าก็ได้ค่ะ พี่ดอทจะได้นัดสัมภาษณ์ก่อน
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 24 มีนาคม 2007, 16:03:00
โครงการนี้มีทุกเดือนครับ สามารถสมัครมาได้ตลอดครับ เราจะจัดให้มีสัมภาษณ์เดือนละครั้ง สามารถสมัครโดยส่งเมล์มาที่ certfund@thaiadmin.org ได้เลยครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: popup ที่ 15 เมษายน 2007, 11:53:16
ทำไมผมส่ง mail ไปหา certfund@thaiadmin.org แล้วมันส่งกลับมาอะครับ รบกวนพี่ fordot ช่วยดูให้ทีครีบผม  :'(
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: BlackSolider ที่ 24 เมษายน 2007, 19:35:13
เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับ  ขอสนับสนุนเต็มที่  ถ้าให้ดีน่าจะมีคนที่เคยสอบ  หรือสอบผ่านแล้วมาติวให้รุ่นต่อๆไป  จะเป็นการดีมากเลยครับ  สำหรับผมยังเป็นทารกสำหรับด้านนี้อยู่เลย   อีกนานกว่าจะมีโอกาศเหมือนคนอื่นๆ  อยากให้มีการจัดเทรนบ่อยๆก็ดี   ::) ::)
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: O2+ ที่ 26 เมษายน 2007, 09:03:00
แห่ ๆๆ สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายจากเวปบอร์ดไปนาน จนจำรหัสผ่านไม่ได้  โครงการนี้จัดสสบอไปหรือยังครับผม แล้ว จะมีจัดสอบอีกเมื่อไหร่ อ่ะครับ :-X
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: supakwong ที่ 11 พฤษภาคม 2007, 10:03:27
สอบถามหน่อยครับ เรื่องการสอบ Cert เบื้องต้นของ Microsoft มีอะไรบ้างครับ สนใจมากๆ หัวหน้าให้ไปสอบ เออ แล้วจากข่าวที่ว่า Microsoft จะโล๊ะ Cert เดิมทิ้ง อ่านมามันเป็นเชิงว่า Cert เดิม มันตกยุคไปแล้ว  มันเป็นยังไงเหรอ เข้าใจว่า ระบบมันเปลี่ยนแปลงไปแยะ ถ้าจำไม่ผิด น่าจะอ่านมาจาก adslthailand หรือไม่ก็ blognone มา ;)
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: naamning ที่ 14 พฤษภาคม 2007, 18:45:28
 ::)  สุดยอดมากๆ   เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: che_kpp ที่ 30 มิถุนายน 2007, 15:17:19
น่าจะมีข้อสอบเก่าๆแนะนำบ้างนะพี่ๆๆน้องก็สนใจอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร :'( :'(
หัวข้อ: Re: โครงการมอบทุนสอบ Cert
เริ่มหัวข้อโดย: fordot ที่ 6 กรกฎาคม 2007, 10:11:57
เนื่องจากขณะนี้ทาง Thaiadmin ยังติดขัดเรื่อง sponsor และทุนอยู่บ้างช่วงนี้ ทางคณะทำงานจึงขอหยุดการแจ้งทุนสอบ cert เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับ แต่ยังไงโครงการนี้ ทาง Thaiadmin ก็จะพยายามจัดให้มีการดำเนินต่อไปให้ได้ครับ ถ้าเมื่อไหร่เราพร้อม จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

Fordot