Thaiadmin

ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 90 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์ตัวเลขไทย 99:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: stwatchai
« เมื่อ: 8 เมษายน 2016, 17:00:56 »

ต้องศึกษาเรื่อง unix/linux shell script ครับผม
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 8 เมษายน 2016, 15:09:42 »

จาก Code ด้านบนเราก็เพิ่มแบบนี้ครับ

for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f 2-` $i" "`zmprov ga $i | grep -i description | cut -d' ' -f2`";  done > /tmp/emaillist.txt


ลองดูน่ะครับ

ok แล้วครับ ขอบคุณครับ จะเขียนโค๊ดพวกนี้เป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับ
ข้อความโดย: @JiNi&JiNa&JiJi@
« เมื่อ: 8 เมษายน 2016, 14:42:21 »

ถ้าอยากได้ข้อมูลฟิว description ด้วยต้องเพิ่มอย่างไรครับผม
ืname surname e-mail description
ประมาณนี้ครับผม

จาก Code ด้านบนเราก็เพิ่มแบบนี้ครับ

for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f 2-` $i" "`zmprov ga $i | grep -i description | cut -d' ' -f2`";  done > /tmp/emaillist.txt


ลองดูน่ะครับ
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 8 เมษายน 2016, 13:48:54 »


จาก Code ด้านบนที่ลองทำให้แก้ตรงนี้ดูน่ะครับ
2. for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f2` $i" ; done > /tmp/emaillist.txt


ตรงที่เป็น -f2 ให้เปลี่ยนเป็น -f 2- ดูน่ะครับ

ถ้าอยากได้ข้อมูลฟิว description ด้วยต้องเพิ่มอย่างไรครับผม
ืname surname e-mail description
ประมาณนี้ครับผม
ข้อความโดย: @JiNi&JiNa&JiJi@
« เมื่อ: 7 เมษายน 2016, 07:56:53 »

ได้ลองแล้วแต่ข้อสองจะแสดงแต่ชื่อครับนามสกุลไม่มีครับผม ประมาณนี้ครับ
Songpon songpon.r@testdomain.com
test1 test1@testdomain.com

แต่ข้อมูลที่ต้องการคือ
Name Surname Name@testdomain.com description ครับ
เพราะใช้คำสั่งที่ผมหามาได้ ที่โพสไว้ด้านบนข้อมูลมันอยู่ต่างบันทัดเลยมาเปิดด้วย excel แล้วจัดการข้อมูลต่อยากครับ


จาก Code ด้านบนที่ลองทำให้แก้ตรงนี้ดูน่ะครับ
2. for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f2` $i" ; done > /tmp/emaillist.txt


ตรงที่เป็น -f2 ให้เปลี่ยนเป็น -f 2- ดูน่ะครับ
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 6 เมษายน 2016, 11:34:33 »

ขอบคุณมากๆ ครับผม

ได้ลองแล้วแต่ข้อสองจะแสดงแต่ชื่อครับนามสกุลไม่มีครับผม ประมาณนี้ครับ
Songpon songpon.r@testdomain.com
test1 test1@testdomain.com

แต่ข้อมูลที่ต้องการคือ
Name Surname Name@testdomain.com description ครับ
เพราะใช้คำสั่งที่ผมหามาได้ ที่โพสไว้ด้านบนข้อมูลมันอยู่ต่างบันทัดเลยมาเปิดด้วย excel แล้วจัดการข้อมูลต่อยากครับ
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2016, 11:45:55 »

1. zmprov -l gaa > /tmp/userlist.txt
2. for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f2` $i" ; done > /tmp/emaillist.txt

เสร็จแล้วก็จะได้ emaillist.txt ที่มีชื่อที่มีอยู่ใน displayName ครับ (ถ้าไม่ใส่ใน displayName ก็จะไม่ได้อะไรออกมานะครับ)

ขอบคุณมากๆ ครับผม
ข้อความโดย: stwatchai
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2016, 09:19:03 »

1. zmprov -l gaa > /tmp/userlist.txt
2. for i in `cat /tmp/userlist.txt` ; do echo "`zmprov ga $i | grep -i displayName | cut -d' ' -f2` $i" ; done > /tmp/emaillist.txt

เสร็จแล้วก็จะได้ emaillist.txt ที่มีชื่อที่มีอยู่ใน displayName ครับ (ถ้าไม่ใส่ใน displayName ก็จะไม่ได้อะไรออกมานะครับ)
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2016, 08:47:08 »

address list นั้นใช้วิธีในการเพิ่ม address book โดยให้ outlook ติดต่อกับ zimbra ผ่านทาง ldap ได้ครับ ไม่ต้องทำ address list บ่อยๆ ครับ
แต่ถ้าอยากได้ script ต้องรอแป๊บครับ พอดีหาก่อน เคยเขียนเอาไว้เหมือนกัน
ผมขอบครับ รอได้ครับ ขอบคุณครับ

แต่ผมลองคำสั่งนี้เหมือนจะได้ขอมูลที่ต้องการมานะครับ แต่มันดันไม่มาในรูปแบบที่ต้องการ
for i in `zmprov -l gaa` ; do zmprov ga $i cn givenName mail zimbraAccountStatus ; done

output
# name songpon.r@testdomain.com
cn: songpon
givenName: rangsi
mail: songpon.r@testdomain.com
zimbraAccountStatus: active
ข้อความโดย: stwatchai
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 15:11:52 »

address list นั้นใช้วิธีในการเพิ่ม address book โดยให้ outlook ติดต่อกับ zimbra ผ่านทาง ldap ได้ครับ ไม่ต้องทำ address list บ่อยๆ ครับ
แต่ถ้าอยากได้ script ต้องรอแป๊บครับ พอดีหาก่อน เคยเขียนเอาไว้เหมือนกัน
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:49:11 »

ถ้าคนเดียว ไม่ต้องทำคำสั่งแรกครับ
ถ้าคนเดียว ทำอันที่สองเลย ครับ

อยากได้ทั้งหมดครับ พอจะแนะนำการทำสคริปได้มั้ยครับ ที่จะทำนะครับ update รายชื่อเมล์ขึ้นอินทราเน็ต ต้องคอยอัพเดทและต้องอัพเดทบ่อยถ้าทำสคลิปไว้จะดีมากครับ จะได้นำไฟล์มาเปิดใน excel ต่อสูตรแล้วนำข้อมูลขึ้นเว็บต่อไปครับผม
ข้อความโดย: stwatchai
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:39:53 »

ถ้าคนเดียว ไม่ต้องทำคำสั่งแรกครับ
ถ้าคนเดียว ทำอันที่สองเลย ครับ
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:23:16 »

ออกมาเป็น excel เลยไม่น่าจะได้ครับ แต่ถ้าออกมาเป็น text file ที่คั้นด้วย <tab> หรือ <blank> น่าจะได้ครับ
แต่ต้องทำ 2 ขั้นตอน
zmprov -l gaa <domain name>
zmprov ga user@domain.name | grep displayName | cut -d' ' -f2

แต่ถ้า User เยอะ ต้องเขียน shell script ทำงานแทนครับ

รบกวนชี้แนะด้วยครับ script ผมไม่เป็นครับ
และ zmprov ga songpon.r@domaintest.com | grep displayName | cut -d' ' -f2
แล้วไม่มีอะไรขึ้นมาครับผม
ข้อความโดย: stwatchai
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:08:47 »

ออกมาเป็น excel เลยไม่น่าจะได้ครับ แต่ถ้าออกมาเป็น text file ที่คั้นด้วย <tab> หรือ <blank> น่าจะได้ครับ
แต่ต้องทำ 2 ขั้นตอน
zmprov -l gaa <domain name>
zmprov ga user@domain.name | grep displayName | cut -d' ' -f2

แต่ถ้า User เยอะ ต้องเขียน shell script ทำงานแทนครับ
ข้อความโดย: songpon44
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:45:08 »

ถึง expert zimbra server
ถ้าต้องการรายชื่อเมล์และชื่อ นามสกุล ออกมาเป็นไฟล์ csv or excel จะสามารถทำได้หรือไม่ พยายามหาข้อมูลแล้ว มีแต่วิธีนำเข้า
แต่เจอ script export เป็นไฟล์ zcs-acc-add.zmp,zcs-acc-mod.ldif ไม่ทราบว่าจะนำมาใช้งานอย่างไร